آدرس مطب

:جهت مراجعه به دکتر حمیدرضا دهناد می توانید به آدرس ذیل مراجعه فرمائید

اسلام شهر-خ امام موسی کاظم(ع)- کوچه 21(میلان3) – پلاک 29- مجتمع پزشکی حکیم 

              پذیرایی: روزهای شنبه – دوشنبه – چهارشنبه  از ساعت  14 الی 19   

======  تلفن : 56379327- 56694773- 56340068